Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo

View Gallery
86 Photos
Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_001

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_093

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_092

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_091

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_090

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_089

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_088

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_087

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_086

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_085

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_084

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_083

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_082

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_081

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_080

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_079

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_078

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_077

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_076

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_075

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_074

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_073

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_072

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_071

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_070

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_069

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_068

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_067

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_066

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_065

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_064

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_063

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_062

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_061

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_060

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_059

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_058

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_057

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_056

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_055

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_054

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_053

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_052

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_051

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_050

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_049

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_048

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_047

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_046

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_045

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_044

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_043

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_042

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_041

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_040

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_039

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_038

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_037

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_036

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_035

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_034

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_033

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_032

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_031

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_030

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_029

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_021

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_020

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_019

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_018

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_017

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_016

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_015

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_014

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_013

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_012

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_011

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_010

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_009

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_008

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_007

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_006

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_005

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_004

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_003

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo
Ann-Demeulemeester_ful_W_M_S19_PA_002

Ann-Demeulemeester Paris Fashion Week Men’s Week Spring/Summer 19 @ Palais de Tokyo

By Arnel Ian Dela Gente 

 

Catalina Magee

Founder / CEO at Trend Prive Magazine. Editor-in-Chief at The Backstage Collections Magazine.