How To Spend The New Year

How to spend the New Year

During these last few days, we all talked about the good and the bad moments of this year. Our balance sheet of memories was huge, but yet, we still need to remember what we learned and gained, how 2016 enriched us, and what good deeds we managed to score in the “Book of Life”. We also have to think of personal future achievements and what remains to be accomplished in the little time left this year.  Being a deeper person, taking life more seriously,  pondering deeper understandings of our existence, being more humble and silent, knowing our limits and doing everything well balanced, spending more time with the loved ones and especially on doing inspiring things, are just a few ways of how we should spend the new year.

We are pleased that the old year ends, as we are excited for new beginnings and adventures;  but we`re also saddened for the fact that another year has elapsed from life. Similarly, we are glad to welcome the new one, but we are gripped by anxiety of having to face new trials, tribulations and hardships.

In this case, we have to keep a positive mindset and appreciate even the little things that the new year will offer us. Greed is just a selfish and insatiable desire that leads to disappointment. Take everything that comes to you: the good and the bad. Enjoy the good, as you must have earned and deserved it. Embrace the bad, as a lesson that you must`ve yet needed to learn.

For many, New Year `s Eve is just another big party night. For some, it`s an evening of reflection, a time to be grateful and a memory of when the family united. For few, is a night of prayer.  One thing I noticed throughout my many New Year`s Eves is that the new year will not go well if  you will enter the first day of the year drunk.  Perhaps it was a coincidence or simply my own life lesson, but what I gained from it, was that both, the first day and the last day of the year are equally important, such as every day of the year. What you`ll embrace the most on your New Year`s Eve, will be carried into the new year.  Bringing these “spirits” with you into the new year, could become you “2017 companions”, and might change the course of your year.  The question is, how much do we really care?  If we don`t care, then why cry when we face hard times?

Another way to spend the new year is by being aware of our choices and conscious of its repercussions. Realizing that life can leave our bodies anytime and that the best things to leave behind are wisdom and good deeds.  If you have such wisdom, then you will look at a rich man without envy, because your richness is much bigger and people will love and remember you for your “wealth”.

new-year-quotes-2014-beautiful-cards-to-send-your-wishes-ellen-goodman

How will you spend your New Year`s Eve?

  1. How about bringing a poor person at your table? Then you have eaten the glory of wisdom.
  2. How about feeding the homeless? Then you have found compassion within your soul.
  3. How about spending it with orphan children? Then you have found much love within your spirit.
  4.  How about spending it with the family in a quiet ambient of good memories and laughter?
  5. How about we spend this evening reflecting and concentrating on letting go of certain bad memories and trying to forgive and love each and everyone in our lives? How about we let love enter our minds, so that we`ll have a peaceful year and won`t  burn bridges in 2017 ?
 

poems-new-years-8

For my Romanian Folks

Cum să petrecem de Anul Nou

Creştinul nu trebuie să prăznuiască sărbătorile numai în anumite zile, ci tot anul trebuie să fie pentru el sărbătoare. Cum însă trebuie să fie sărbătoarea care se cuvine lui? Pavel zice: „Să prăznuim nu întru aluatul cel vechi, nici întru aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci întru azimele curăţiei şi ale adevărului” (I Corinteni 6, 8 ). Dacă ai conştiinţa curată, tu serbezi în toate zilele, săturându-te cu nădejdile cele slăvite şi îndestulându-te cu aşteptarea bunurilor viitoare. Iar dacă nu ai conştiinţa liniştită şi eşti împovărat cu multe păcate, atunci poţi să ţii mii de sărbători, că nu te vei afla mai bine decât cel ce jeleşte. Căci ce-mi foloseşte mie o zi senină, când conştiinţa mea este întunecată?
Aşadar, dacă voieşti să ai vreun folos de la Anul Nou, mulţumeşte acum când a trecut un an, mulţumeşte Domnului că El te-a adus până aici, frânge inima ta, numără zilele vieţii tale şi zi către tine însuţi: „Zilele aleargă şi trec, numărul anilor se împlineşte, eu am si săvârşit o mare parte din cale, dar ce bine am făcut? Oare, nu mă voi duce de aici deşert şi gol de toată dreptatea? Judecata este înaintea uşii, viaţa mea merge spre bătrâneţe“.Acestea le cumpăneşte în ziua Anului Nou, la acestea să gândeşti în curgerea anului. Să cugetăm la cele viitoare, ca să nu ne zică cineva ceea ce proorocul zicea iudeilor: „Zilele lor s-au stins întru deşertăciune şi anii lor au trecut repede“ (Psalmul 77, 37).

 

new-year-quotes-2014-beautiful-cards-to-send-your-wishes-bill-vaughn

 

From the bottom of my heart, I am wishing you all a year of many blessings!

Love,

Catalina

 

Catalina Magee

Founder / CEO at Trend Prive Magazine. Editor-in-Chief at The Backstage Collections Magazine.